گردونه ی MOHAMMAD KAMYAB FARDAY BEHTAR
رها (پست)

پرداخت سرمایه

پرداخت سرمایه با سند خودرو،موبایل،طلا،ملک تلفن=44961490-44961489 بیشتر ..
رها (پست)

پرداخت سرمایه

پرداخت سرمایه با سند خودرو،موبایل،طلا،ملک تلفن=44961490-44961489 بیشتر ..
رها (پست)

فروش شرینی کلمپه

فروش شرینی کلمپه از تولید به مصرف کلی و جزئی با مواد عالی تلفن=44961490-44961489 بیشتر ..
یلدا (مقاله)
رها (پست)

فروش شرینی کلمپه

فروش شرینی کلمپه از تولید به مصرف کلی و جزئی با مواد عالی تلفن=44961490-44961489 بیشتر ..
بهترینهای اینترنتی (خبر)

با گوشی افتاده در آب چه کنیم؟!

قدم های اول1- در اولین قدم گوشی را خاموش و باتری گوشی را خارج کنید. اگر هم خشک خشک نشده است اصلا توی گوشی نیاندازید چون ممکن است اتصالی کند. احتمالا سوختن باتری زیاد است پس اگر گوشی بعد از خشک کردن کار نکرد در وهله اول فکر نکنید گوشی سوخته است!2- سیم کارت را هم در بیاوربیشتر ...
mohsen_dsg (پست)

زمانی کزروس به کورش بزرگ گفت !!

زمانی کزروس به کورش بزرگ گفت چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری و همه را به سربازانت می بخشی. کورش گفت اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟ گزروس عددی را با معیار آن زمان گفت. کورش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کورش برای امری بیشتر ..
mohsen_dsg (پست)

زمانی کزروس به کورش بزرگ گفت !!

زمانی کزروس به کورش بزرگ گفت چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری و همه را به سربازانت می بخشی. کورش گفت اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟ گزروس عددی را با معیار آن زمان گفت. کورش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کورش برای امری بیشتر ..
mohsen_dsg (پست)

اینه احوال این روزای من

darya noori (پست)

کرایه تاکسیا داره به سمتی میره که دیگه صرف نمیکنه بریم سر کار!

mohsen_dsg (پست)

someone still waiting on the other side


 |